Economía social y solidaria e innovación social

En esta línea de investigación se estudian las dinámicas y los mecanismos que desarrollan las organizaciones de economía social en el desarrollo local, siempre desde la perspectiva de la innovación social. Nos centramos, por un lado, en los proyectos concretos que se crean desde la economía social para responder a las necesidades sociales locales; y por otro lado, en los modelos de gobernanza de las dinámicas que se crean en el territorio.

Por lo tanto, estos son los temas de estudio principales de esta línea de investigación: 

  • Economía social y solidaria e innovación social.
  • Economía social y solidaria y desarrollo local.
  • Economía social y solidaria y servicios de bienestar social.
  • Economía social y solidaria y socialización de colectivos excluidos.

PROYECTOS DIRIGIDOS POR GEZKI

Economía social y solidaria e innovación social

Relato sobre la economía social en el País Vasco

Lan honetan Euskadin Gizarte Ekonomia osatzen duten familia desberdinen errealitatea aztertzen da: Kooperatibak, Lan-Sozietateak, Enplegu-Zentro Bereziak, Laneratzeko enpresak, Arrantzaleen Kofradiak, Eraldaketarako Nekatzaritza-Sozietateak, Mutualitateak, Elkarteak, eta Fundazioak. Gainera, Euskadiko Gizarte Ekonomiaren azterketa dago, eta Ekonomia Solidarioari erreferentzia.

Familia bakoitzean, bere egitura juridiko propioa aztertzeaz gain, datu sozioekonomiko eguneratuak eman, erakundearen egitura azaldu, bere ezaugarri nagusiak azpimarratu, eta Gizarte Ekonomiaren familia bezala dituen erronkak mahaigaineratu dira.

Lan honek Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailaren dirulaguntza eduki du. Hiru euskal unibertsitateen artean egindako lana da: Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, eta Mondragon Unibertsitatea. Euskadiko Gizarte Ekonomiaren sektoreko entitate ordezkari guztien laguntza eduki du baita ere.

Gezki

Investigador principal:

Aitor Bengoetxea Alkorta

Economía social y solidaria e innovación social

El modelo Vasco de Inclusión Sociolaboral

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2006ko abenduaren 13an onartu zuen desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzioa. Konbentzio hau gizarte inklusibo baten aldeko apustua izan zen, des-gaitasunari giza eskubideen ikuspegitik eta eredu sozialetik heltzen diona. Ituna funtsezko bi helbururekin jaio zen: lehena, bereizkeriaren aurkako eta inklusio osoaren aldeko borroka; eta bigarrena, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aitorpena. Txostenaren helburua EHLABEko erakundeek darabilten “Gizarteratu eta Laneratzeko Euskal Eredua” Konbentzio horren testuinguruan kokatzea da.

Gezki

Investigador principal:

Aitor Bengoetxea Alkorta

Economía social y solidaria e innovación social

Unibertsitateko Gizarte Inkubagailua Sortzen

2017

Lurralde, ingurugiro eta gizarte inpaktu indartsua duten ekimenak bultzatu eta lagunduko dituen inkubagailu bat diseinatzeko proiektua da jarraian aurkezten duguna. Inkubagailuak, bi eskaintza nagusi egingo ditu: pertsona ekintzaileei zuzenduriko formazio teoriko eta praktikoa batetik, eta gizarte ekintzailetza egitasmoen laguntzarako lanabesak eskainiko dituen hazitegia, bestetik.

Gezki
Economía social y solidaria e innovación social

Economía social y solidaria en el ámbito de los cuidados en Gipuzkoa.

2015

Este estudio ha sido impulsado por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha sido realizado por Gezki, Instituto de Derecho Cooperativo y
Economía Social de la Universidad del País Vasco. El proyecto tiene como objetivo analizar, identificar y establecer las bases para el impulso y la posible puesta en marcha de iniciativas de Economía Social y Solidaria en el ámbito de los cuidados en Gipuzkoa.

Gezki

PROYECTOS CON LA COLABORACIÓN DE GEZKI

BASIC INCOME EARTH NETWORK

BASIC INCOME EARTH NETWORK
Gezki
Gezki
Gezki
Gezki